Voorwaarden

Amrâth Hotel DuCasque streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kunnen wij niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Op deze website is een aantal hyperlinks naar pagina’s en websites van derden opgenomen. Amrâth Hôtels draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze pagina’s en websites.

Op de teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze website is copyright van toepassing. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amrâth Hôtels mogen deze dan ook niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Voor vragen of toestemming voor verveelvoudiging of openbaarmaking kun je contact met ons opnemen per e-mail info@amrathhotels.com of per telefoon 0031 (0) 35 6231 341. Wij zijn je graag van dienst.

Lees hier de voorwaarden